Actievoorwaarden 2+1 jaar garantie:

  1. De actie 2+1 jaar garantie loopt vanaf 1 juni 2018 (hierna: Actie) en wordt aangeboden door SARIS Aanhangers B.V. gevestigd te Metaalweg 7, 5527 AE Hapert in Nederland, hierna te noemen SARIS. Aankopen van voor genoemde datum zijn uitgesloten van deelname.
  2. De verlengde garantietermijn van een jaar is van toepassing op alle SARIS-aanhangwagens die verkocht zijn na 1 juni 2018. Deze garantie is geldig op het moment dat de aanhangwagen is geregistreerd via onze online garantieregistratie en kan alleen verkregen worden door akkoord te geven op het ontvangen van de nieuwsbrief. Deze registratie dient binnen 4 weken na aankoop te geschieden. Te late, foute en incomplete registraties zijn uitgesloten van deelname. De garantietermijn begint op de dag van aankoop en kan alleen worden verleend na overlegging van het aankoopbewijs van het product. Op het aankoopbewijs moet de aankoopdatum vermeld staan, het chassisnummer van de aanhangwagen en de naam van de dealer. SARIS behoudt zich het recht voor om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen. Bij het aanmelden van de registratie ga je akkoord met onze privacy voorwaarden. Alle registraties worden eigendom van SARIS.
  3. SARIS behoudt zicht het recht voor om de Actie en Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
  4. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  5. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal eenzijdig besluit worden genomen door SARIS. Deelnemers aan de actie dienen zich daaraan te conformeren.
  6. Over deze actie kan niet worden gecorrespondeerd. Door deelname aan de Actie verklaar je akkoord te gaan met bovenstaande Actievoorwaarden.
  7. De inhoud van deze voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan deze voorwaarden.