http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Categorieen-op-het-rijbewijs-vanaf-19-januari-2013.aspx?path=Portal/Particulier/Het