background image

Algemene voorwaarden

SARIS works for you

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van SARIS.

Algemene voorwaarden

1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, COPYRIGHT

Alle rechten van intellectuele eigendom op de content op de website komen toe aan SARIS Aanhangers BV. Het is je niet toegestaan deze content te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SARIS Aanhangers BV. Foto’s, illustraties en logo’s op deze website mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van SARIS Aanhangers BV.

2. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS

SARIS Aanhangers BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de site van SARIS Aanhangers BV. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de sites van SARIS Aanhangers BV.  De aansprakelijkheid van SARIS Aanhangers BV en de door SARIS Aanhangers BV ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met de bestelling en/of levering van de goederen is volledig uitgesloten.

3. AFBEELDINGEN

Houd er rekening mee dat door de instellingen van uw beeldscherm de kleur van afbeeldingen licht kan afwijken van het origineel. Ook kunnen afbeeldingen speciale toebehoren of opties bevatten. Aan de afbeeldingen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

4. PRIJZEN

Alle genoemde prijzen op deze website zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

5. OVERIG

Product-/constructiewijzigingen alsmede prijswijzigingen/-fouten voorbehouden.

6. LEVERINGSVOORWAARDEN

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de metaalunievoorwaarden van toepassing, zoals hier te downloaden.

7. INKOOPVOORWAARDEN

Op al onze inkoopoffertes en inkooptransacties zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing, zoals hier te downloaden.