background image

Actievoorwaarden

SARIS works for you

Op deze pagina vind je de actievoorwaarden van SARIS.

Algemene voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN 3 JAAR GARANTIE:

  1. Aanhangers verkocht na 01-09-2023 hebben standaard 3 jaar garantie. Hiervoor is geen online registratie vereist.
  2. Onderstaande geldt voor aanhangers aangeschaft in de periode van 01-09-2022 tot 01-09-2023: De verlengde garantieperiode wordt hierna Actie genoemd en wordt aangeboden door SARIS Aanhangers B.V. gevestigd te Metaalweg 7, 5527 AE Hapert in Nederland, hierna te noemen SARIS. Aankopen van voor genoemde datum zijn uitgesloten van deelname.
  3. De verlengde garantietermijn van twee naar drie jaar is van toepassing op alle SARIS-aanhangwagens die verkocht zijn na 1 september 2022. Deze garantie is geldig op het moment dat de aanhangwagen is geregistreerd via onze online garantieregistratie en kan alleen verkregen worden door akkoord te geven op het ontvangen van de nieuwsbrief. Deze registratie dient binnen 4 weken na aankoop te geschieden. Te late, foute en incomplete registraties zijn uitgesloten van deelname. De garantietermijn begint op de dag van aankoop en kan alleen worden verleend na overlegging van het aankoopbewijs van het product. Op het aankoopbewijs moet de aankoopdatum vermeld staan, het chassisnummer van de aanhangwagen en de naam van de dealer. SARIS behoudt zich het recht voor om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen. Bij het aanmelden van de registratie ga je akkoord met onze privacy voorwaarden. Alle registraties worden eigendom van SARIS.
  4. SARIS behoudt zicht het recht voor om de Actie en Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
  5. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  6. Vanaf 1 juni 2018 was een gelijkwaardige actie, bekend onder de naam 2+1 jaar garantie. Dit extra jaar garantie blijft geldig voor elke aanhangwagen die in de vorige actieperiode correct geregistreerd is.
  7. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal eenzijdig besluit worden genomen door SARIS. Deelnemers aan de actie dienen zich daaraan te conformeren.
  8. Over deze actie kan niet worden gecorrespondeerd. Door deelname aan de Actie verklaar je akkoord te gaan met bovenstaande Actievoorwaarden.
  9. De inhoud van deze voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan deze voorwaarden.